GIỚI THIỆU MỘT SỐ TP HỘI HỌA - ĐIÊU KHẮC - KIẾN TRÚC - NHIẾP ẢNH

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tô Mạnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tomanhtb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn
Quận/huyện Huyện Thái Thụy
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Đàm Thị Nhàn, Nguyễn Quốc Huy
Đã đưa lên 234 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 654 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 92 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24292 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

KICH VÀO ĐÔI CHIM ĐỂ VỀ TRANG CHỦ!