GIỚI THIỆU MỘT SỐ TP HỘI HỌA - ĐIÊU KHẮC - KIẾN TRÚC - NHIẾP ẢNH

Thông tin thành viên

244833.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Quốc Huy
Giới tính Nam
Website https://huynq1974.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thụy Hải
Quận/huyện Huyện Thái Thụy
Tỉnh/thành Thái Bình
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 207 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 157 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 491 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 67387 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

KICH VÀO ĐÔI CHIM ĐỂ VỀ TRANG CHỦ!